Haringtest 2019!

Nu de stemrondes zijn geweest, heeft De Visfuik zich gekwalificeerd tot de finale! Dit betekent dat er weer een onderzoeksbureau langs komt en staat de feedback van de klant centraal. Wij danken alle klanten die hun stem uitgebracht hebben.

Nationale Haringtest 2019
Ook dit jaar wordt de Nationale Haringtest weer georganiseerd. Dit is een wedstrijd voor alle visspecialisten, zowel uit de gevestigde als de ambulante handel. De wedstrijd bestaat uit twee ronden. In ronde één bepalen de consumenten per provincie via een online stemtool de finalisten. In ronde twee wordt bij de finalisten in samenwerking met een ISO-gecertificeerd onderzoeksbureau een heel uitgebreide enquête afgenomen. Ook hier is niet een vakjury, maar een consumentenpanel aan zet.

Een belangrijk uitganspunt bij deze keuring is dat er door de gekozen testmethode voor alle finalisten een gelijk speelveld is. De visspecialist met het hoogste gemiddelde cijfer mag zichzelf provincie-winnaar van de Nationale Haringtest 2019 noemen en kan vele positieve lokale publiciteit genereren. De Nationale Haringtest is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).